EUROPATIPSET I SISTA STUND
Europatips v. 2019-12

Match
 
Enkelrad
 
64
 
Sannolik fördelning av tecken
[1,X,2]%

1 Belgien - Ryssland

1 12 [0.449,0.255,0.296]

2 Nederländerna - Vitryssland

1 12 [0.449,0.255,0.296]

3 Nordirland - Estland

1 12 [0.449,0.255,0.296]

4 Kroatien - Azerbajdzjan

1 12 [0.449,0.255,0.296]

5 Slovakien - Ungern

1 12 [0.449,0.255,0.296]

6 FYR Makedonien - Lettland

1 12 [0.449,0.255,0.296]

7 Israel - Slovenien

1 1 [0.449,0.255,0.296]

8 Österrike - Polen

1 1 [0.449,0.255,0.296]

9 England - Tjeckien

1 1 [0.449,0.255,0.296]

10 Bulgarien - Montenegro

1 1 [0.449,0.255,0.296]

11 Luxemburg - Litauen

1 1 [0.449,0.255,0.296]

12 Portugal - Ukraina

1 1 [0.449,0.255,0.296]

13 Albanien - Turkiet

1 1 [0.449,0.255,0.296]